• Een allescontrolerende overheid maakt de wereld minder leuk en is niet nodig.
  • Leven-en-laten-leven zou normaal moeten zijn.
  • Je plek op aarde hoeft niet duur te zijn.

Vrijheid is belangrijk. Mensen mogen dingen met elkaar afspreken, maar anderen dwingen om mee te doen is normaal gesproken niet in orde! Hoe kan het begrip leven-en-laten-leven het beste worden uitgewerkt? Juist nu is het hoog tijd voor een mini-cursus vrijheid!

Vrijheid gaat veel verder dan kritisch zijn over de manier waarop we omgaan met een pandemie. Op de juiste manier denken over vrijheid stelt ons in staat om allerlei problemen op te lossen.

Self-ownership: jij ben de baas over jezelf

In een redelijke samenleving is ieder mens allereerst de baas over zichzelf. Dat geldt zolang hij een ander geen kwaad doet. Dwang is dus niet normaal, vrijheid wel. Er bestaan soms situaties waarin dwang een oplossing is, maar dat zijn uitzonderingen. Natuurlijk moeten we elkaar soms helpen, maar we moeten dwang nooit te snel als een oplossing zien. Een alles-controlerende superoverheid is een slecht idee.

Stop de QR-gekte!

Waarschijnlijk voel je wel aan dat er iets niet in orde is met het QR-beleid, maar waar zit dat hem precies in?

Wat mij betreft is het niet verkeerd als mensen heel voorzichtig willen zijn en er misschien zelfs voor kiezen om binnen te blijven of uitsluitend met gevaccineerden om te gaan. Het ware probleem zit hem in het feit dat de overheid oplegt dat iedereen hieraan mee moet doen. Wie geen zin heeft om QR-codes te scannen, wordt bedreigd met torenhoge boetes. Er is dus geen sprake van mensen die hun eigen afweging maken, er is sprake van dwang.

Waarom kiest men in dit geval voor dwang? Het gangbare verhaal over corona is dat we ons laten inenten en mondkapjes dragen voor elkaar. In het verlengde hiervan ligt de bewering dat mensen die hier niet aan meedoen asociaal zijn. Mogelijk lukt het uitroeien van een virus beter wanneer ook de laatste mensen zich zouden laten inenten. Van uitroeien is echter voorlopig geen sprake. We kunnen het virus allemaal ergens tegenkomen. En we kunnen onszelf ertegen beschermen door ons 1, 2 of 10x te laten vaccineren. We kunnen daarnaast andere dingen doen, zoals vitamine D slikken of afvallen. En gelukkig komen er ook steeds betere medicijnen beschikbaar om mensen die erg ziek worden te genezen. Veel mensen beschouwen vaccinatiedwang niet als een heftige ingreep. Mogelijk beseffen ze niet hoe afschuwelijk de gevolgen ervan zijn. Hoe vervelend is een wereld waarin we steeds moeten aantonen dat we vaak genoeg gevaccineerd zijn? Een wereld waarin ondernemers steeds bang moeten zijn voor een overheid die controleert of ze geen mensen zonder qr-code binnenlaten.

Ieder kan ervoor kiezen om uitsluitend mensen met een qr-code binnen te laten. Als het virus gevaarlijker wordt, zullen meer mensen daarvoor kiezen. Door mensen hun eigen afweging te laten maken, is de angel uit het conflict. Mensen kunnen zelf kiezen hoe voorzichtig ze zijn, zonder een ander te dwingen om daaraan mee te doen. Leven-en-laten-leven noemen we dat met een moeilijk woord. Andersdenkenden het leven onmogelijk maken past niet bij het idee van leven-en-laten-leven.

Ook aan de kant van de zorg zou meer vrijheid de oplossingsrichting moeten zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vrijheid om als ziekenhuis te kiezen om te werken met meer of minder formulieren en diploma-eisen. Meer is niet altijd beter. In een redelijke samenleving kunnen mensen, bedrijven en instellingen hun eigen afwegingen maken.

We mogen nooit vergeten dat het onze vrijheid is die ons leven en dat van onze kinderen de moeite waard maakt. Accepteren dat mensen zonder QR-code hun baan en hun huis verliezen is te wreed. Erop gokken dat de QR-code snel weer zal verdwijnen is een te groot risico. Je laten vaccineren doe je voor jezelf. De QR-code weigeren doen we voor elkaar.

Vrijheid en gelijkheid

Waarom zouden we niet prima kunnen leven zonder een bemoeizuchtige overheid? Veel mensen zien een sterke overheid als noodzakelijk in verband met het probleem van ongelijkheid. We kunnen niet ontkennen dat ongelijkheid een probleem is. Een bemoeizuchtige overheid is echter niet de juiste oplossing. Milton Friedman heeft overtuigend aangetoond dat juist de gewone man de pineut is als de overheid probeert om aan de knoppen te draaien. De elite redt zich prima in een plan-econimie, het volk is de dupe. Toch gaan er opeens weer veel stemmen op voor een sterkere overheid. Niet doen!

Natuurlijk moeten we mensen die het moeilijk hebben helpen. De overheid doet echter veel meer. En dat is schadelijk voor onze vrijheid en voor onze welvaart. Verder doet de overheid veel dingen die ongelijkheid niet kleiner maken maar juist vergroten. Denk hierbij aan regelgeving die grote bedrijven bevoordeelt ten opzichte van zelfstandigen. Denk aan diploma- of certificeringseisen die het lastiger maken om je eigen bedrijfje te beginnen. Denk aan projectontwikkelaars die een bouwvergunning krijgen, terwijl jij niet eens een dakkapel mag plaatsen. Denk aan de toeslagenaffaire. Laten we het idee dat de overheid er is om de arme mensen te helpen toch snel loslaten!

Een stip op de horizon zou Libertarisme zonder ongelijkheid kunnen zijn. Dit idee is oorspronkelijk bedacht door Otsuka en wordt ook besproken in dit boekje.

Lees hier eventueel meer over gelijkheid en bemoeizucht.

Geo-libertarisme is normaal

Waarom het delen van de aarde normaal is, en de aarde als beleggingsopbject beschouwen een raar en schadelijk idee is.

Geo-libertariers beschouwen het als normaal dat elk mens aanspraak kan maken op zijn deel van de aarde. De aarde is niet door mensen gemaakt maar een geschenk aan de mensheid. We zijn eraan gewend dat handige mensen eigenaar zijn geworden van het land waarop voedsel wordt geteeld, waarop we willen wonen of waar we ons bedrijfje willen vestigen. We zijn eraan gewend om een hoog bedrag te betalen als we gebruik willem maken van onze plek op aarde. Dat zou niet zo moeten zijn. Een vrij mens kan gebruik maken van zijn deel van de aarde. Een geo-libertarische definitie van vrijheid zou kunnen zijn:

Vrijheid is de gelegenheid om te beschikken over jezelf, je deel van de aarde en je plek op aarde.

In een samenleving waarin huizen bijna of helemaal onbetaalbaar zijn, zijn we niet vrij om te leven zoals we dat willen. We zijn gedwongen om zo hard mogelijk te werken om onze huur of hypotheek te kunnen betalen.

Een praktische oplossing om iedereen in staat te stellen om over zijn deel van de aarde te beschikken zou de hoofdelijk verdeelde grondwaardebelasting kunnen zijn. Wie precies zijn deel van de aarde bezit, betaalt hierbij niets. Wie minder ruimte gebruikt, houdt een soort basisinkomen over. Meer ruimte gebruiken is ook mogelijk. Wie dat doet, betaalt hiervoor in feite een vergoeding aan de mensen die met minder ruimte genoegen nemen. Lees hier meer over het delen van de aarde.

En nu?

In elk geval is het belangrijk om te weten wat vrijheid inhoudt. Misschien bestaan er situaties waarin het in orde is om een keer dwang te gebuiken om een ramp af te wenden, maar we zouden het nooit normaal moeten gaan vinden als onze vrijheden worden aangetast.

We kunnen verschillende dingen proberen om onze vrijheid te vergroten.

  • Heel kritisch zijn als iemand voorstelt om een probleem op te lossen door vrijheden in te perken. Ook als dit door middel van een democratisch proces gebeurt.
  • Zo weinig mogelijk deelnemen/bijdragen aan systemen die een gevaar vormen voor onze vrijheid. Probeer wel op een andere manier je medemensen te helpen. Dit idee noemt men ook wel agorisme.
  • Je uitspreken tegen onvrijheid. Laat anderen weten dat onvrijheid niet de juiste oplossing is.

Natuurlijk blijft het altijd belangrijk om ook aan jezelf te denken.

  • Blijf gezond.
  • Blijf vrolijk en leuk.
  • Werk jezelf niet in de nesten als dat geen zin heeft.

Geo-libertarisme biedt perspectief. Onvrijheid en de hoge prijs voor onze plek op aarde (onbetaalbare huizen) zijn misschien wel de belangrijkste uitdagingen van deze tijd. Door te onderkennen dat de aarde een geschenk aan de mensheid is, hoeft niemand meer onnodig hard te werken om zijn huur of hypotheek te betalen. Vrijheid is het voornaamste dat we dan nog nodig hebben om wat moois van ons leven te maken.