Geoliberty is ervan overtuigd dat de combinatie van vrijheid en het delen van de aarde de meest veelbelovende manier is om diverse wereldproblemen zoals armoede, ongelijkheid en klimaatverandering aan te pakken.

We zijn het voor een deel eens met de libertariers en zijn van mening dat het non-agressie-principe het uitgangspunt zou moeten zijn van een vredige samenleving. Dwang is voor de meeste problemen geen goede oplossing. Een bemoeizuchtige overheid heeft veel nadelen. Daarnaast beschouwen we de aarde als een geschenk aan de mensheid en vinden we dat iedereen in staat zou moeten zijn om gratis over zijn of haar deel van de aarde te kunnen beschikken. Alleen als dit het geval is, zijn mensen werkelijk vrij.

Vrijheid is de gelegenheid om te beschikken over jezelf, je deel van de aarde en de vruchten van je arbeid.

Diverse verstandige mensen gingen ons voor. Denk hierbij aan namen zoals Thomas Paine, Henry George en Joseph Charlier.

Graag vertellen we u meer, bijvoorbeeld door een lezing te verzorgen. Wees welkom om contact op te nemen!

Blijf in contact via Social Media:

https://www.linkedin.com/company/geoliberty/

https://www.facebook.com/geolibertynl